Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kerstin Martinsdotter utnämns till hedersdoktor

2016-10-07

HEDERSDOKTOR: Arkivarie Kerstin Martinsdotter blir hedersdoktor på Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola. Hon har engagerat sig i att lära unga människor vikten av arkiven som grund till historien och hur källor och källkritik fungerar. Hon har även ett djupt samarbete med Malmö högskola.

Kerstin-Martinsdotter-liten- Jag blev helt stum när jag fick reda på att jag skulle bli hedersdoktor, säger Kerstin Martinsdotter. Det är som att få ett Nobelpris och jag känner mig väldigt hedrad och stolt.

Kerstin Martinsdotter har arbetat närmare 20 år som arkivarie på Malmö stadsarkiv. Hon blev en av landets första heltidsanställda arkivpedagoger och har, enligt motiveringen, gjort ovärderliga insatser för att bilda framförallt gymnasieelever och högskolestudenter att förstå vad arkiv används till. Det handlar om hur man kan hitta historiska belägg för vad som verkligen hänt och bedöma vad som är rimliga tolkningar. På det sättet har hon gjort historien levande för unga Malmöbor.

Privilegiet att arbeta med källor
- Historia är mitt stora intresse och via arkiven fick jag privilegiet att arbeta med källor, säger Kerstin Martinsdotter. Via historiska dokument kommer man vanliga kvinnor, män, och barn av kött och blod nära. Detta har jag även kunnat sprida till elever och studenter och hur viktigt det är att kunna tolka originaldokument.

Kerstin Martinsdotter har, enligt motiveringen, varit en nyckelperson i ett fruktbart samarbete mellan Malmö stadsarkiv och Malmö högskola. Hon har varit med att utveckla kurser som Stadens Historia och Släktforskning och konkretiserat vikten av att inte enbart studera eliter utan också andra människors liv. Hon har varit aktiv när historielärarutbildningen gjordes om och hon har undervisat på Malmö högskola. Kerstin Martinsdotter har även  samarbetat med gruppen kring nationella prov i historia och identifierat spännande material som kunnat arbetas in i dessa inom det historievetenskapliga området.

Utifrån motiveringen kan man läsa att Kerstin Martinsdotter i högsta grad bidragit till att utveckla både undervisning och forskning vid Malmö högskola. 

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt