Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Genuint engagemang för tandvård och forskning prisas

2016-09-13

HEDERSDOKTOR. Mats Ulfendahl och Jenö Kisch blir hederdoktorer vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Mats Ulfendahl är tidigare huvudsekreterare inom området Hälsa och vård vid Vetenskapsrådet.
Mats Ulfendahl

Även om tandvårdens utmaningar och odontologisk forskning berör människor i hela världen, är det enligt motiveringen inte självklart att dessa frågor uppmärksammas eller får stöd i relevanta sammanhang. Här har Mats Ulfendahl gjort skillnad:

”Mats Ulfendahl har under många år på ett lyhört och konstruktivt sätt medverkat till att tandvårdens behov och möjligheter har tydliggjorts, inte minst i de sammanhang där Vetenskapsrådet verkar”, skriver ledningen vid OD.

Samarbete profession och akademi
Övertandläkare Jenö Kisch är specialist i paradontologi och har under många år värnat om och verkat för samarbete mellan profession och akademi. När han arbetade på specialistkliniken Södervärn i Malmö initierade han många kliniska studier tillsammans med bland andra Hugo De Bruyn.

Jenö Kisch

Även om Jenö Kisch nu är pensionerad har han fortsatt ansvar för utbildning av ST-tandläkare i gott samarbete med Odontologiska fakulteten. Enligt motiveringen har fakulteten tack vare Jenö Kisch etablerat ett mycket produktivt samarbete som resulterat i forskningsanslag från Region Skåne och Vetenskapsrådet. Han har också bidragit till att doktorander fått tillgång till ett unikt patientmaterial.

”Jenö Kisch har ett stort engagemang och genuint intresse för fakulteten”, avslutar Ann Wennerberg, professor i oral protetik. 

foto: Bildbyrån och Folktandvården Skåne

Senast uppdaterad av Magnus Jando