Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gemensam vägledning för nyanlända

2016-09-16

SAMVERKAN. När samhället inte hinner fånga upp alla som kommer till Sverige och är välutbildade riskerar arbetsgivarna missa eftertraktad kompetens. I september startade Malmö högskola och Arbetsförmedlingen i Malmö ett gemensamt vägledningsprojekt som riktar sig till både akademiker och personer med avslutad gymnasieutbildning. 

Utbildningsbakgrunden för deltagarna inom etableringen har ändrats de senaste åren. I början av september var cirka 2 000 personer inskrivna inom etableringen vid Arbetsförmedlingen i Malmö och av dessa hade 55 procent en avslutad gymnasial utbildning alternativt en påbörjad eller avslutad eftergymnasial utbildning.

-När vi såg att de här personerna och högskolan inte hittade varandra tillräckligt snabbt jobbade vi fram en arbetsmodell som ska ge bra resultat både för de enskilda personerna och för arbetsgivarna som behöver deras kompetens, säger Charlotte Kipowski, enhetschef Studentcentrum, Malmö högskola och Mehran Najafi, samordnare för Etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen i Skåne.

I det nya samarbetet träffar de arbetssökande högskolans studie- och karriärvägledare och antagningshandläggare mycket tidigare än idag. Vägledarna och antagningshandläggarna vid Malmö högskola har lång erfarenhet av att arbeta med invandrande akademiker och kan snabbt ge arbetssökande en bild av vägar in i arbetslivet genom högre studier samt stöd kring bedömning av meriter, validering och eventuell kompletterande utbildning.

Arbetsförmedlarna och vägledare/handläggare ska jobba tätt ihop. Studie- och karriärvägledare kommer att ha informationsmöten på Arbetsförmedlingen, men arbetssökande kan också få individuell vägledning.

Resultatet av vägledningen är antingen beslut att börja studera och då får personen stöd att komma igång eller att studier inte är aktuellt just nu. Många välutbildade borde få arbete direkt, men då kan vägledningen ge tydligare bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar inom den personens yrkesområde.
Malmö högskola får också möjlighet att förstå målgruppens behov och kan återkoppla behoven tillbaka till den egna utbildningsverksamheten, inte minst till utbildningar som vänder sig till nyanlända, t.ex. Aspirantutbildningen.

Text: Lena Lithner Soutkari

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann