Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Den passionerade läsaren är en livsstil

2016-09-30

FORSKNING: Villkoren för skönlitterär läsning har ändrats radikalt. Skönlitteratur kan för vissa bli en språngbräda för exempelvis resor, mode, mat, kändisar och social samvaro. Det konstaterar
professor Magnus Persson på Malmö högskola i ett unikt forskningsprojekt kring den passionerade läsaren.

I forskningsprojektet undersöker doktoranden  Erik Karlsson, universitetslektor Lotta Bergman och professor Magnus Persson hur den passionerade läsaren ser ut utifrån litteraturvetarstudenters, privata bokcirklars, The Bushwick Book Club och nu senast två litteraturtidskrifter.

Läsförmågan fortsätter att försämras
Detta i en tid när den senaste Litteraturutredningen liksom storskaliga undersökningar som PISA understryker att läsförmågan hos stora delar av befolkningen fortsätter att försämras. Oro sprids även vad som sker med litteraturläsning överhuvudtaget i det nya medielandskapet.

- Vi vill inte på något sätt förringa läsandets kris som måste tas på största allvar, säger Magnus Persson. Men just därför och för att ge en motbild och lyfta lusten i läsandet så tror vi att våra forskningsresultat även kan inspirera och ge kunskap till skola och högre utbildning.

Vilka är då de viktigaste slutsatserna som skär genom alla de läspraktiker ni hittills undersökt?
magnus_persson_liten- Att uppdelningen med att litteraturvetarstudenten sysslar med analys medan fritidsläsarens ägnar sig åt uppslukande läsning stämmer inte, säger Magnus Persson. Vår slutsats är att den professionella läsaren inte är väsensskild från den vardagliga fritidsläsaren.

- Litteraturvetaren kan vara normbildare och har inflytande på vad som är god litteratur. Men deras lust att läsa skiljer sig inte så mycket åt från andra bokslukare.  

Lust och analys går hand i hand
Lust och analys tycks alltså gå hand i hand. Magnus Persson menar att det exempelvis även finns en passion i att hitta mönster och se andra skikt i berättelser för såväl litteraturvetarstudenter som fritidsläsare. Det är alltså inte sant att fritidsläsaren enbart ägnar sig åt naiv inlevelse. De vill mer än så med sin läsning.

För att vidga undersökningsobjekten har Magnus Persson även gett sig på två relativt nyutkomna litteraturtidskrifter. Den ena är  Penguins prestigefyllda satsning The Happy Reader och den andra är  Books & Dreams som är en fortsättning på livsstilsmagasinet Yourlife.

Vad är då det mest slående när du tittat närmare på dessa?
- Boken blir ett avstamp för att tala om andra saker i båda tidskrifterna trots att de ser väldigt olika ut, fortsätter Magnus Persson. Utgångspunkten är den lyckliga och passionerade läsaren men läsandet förknippas med livsstil. Tidskrifterna blir en livsstilscoach som också handlar om mat, mode, resor, filosofi, konsumtion, kändisar med mera.

Omkringläsning
Detta kallar Magnus Persson ”omkringläsning” och detta menar Persson är själva utgångspunkten för läsarens engagemang i tidskriften och även för litteraturläsning som sådan.
”Omkringläsning” tycks alltså spela en stor roll för passionerad läsning och omfattar allt från platsen för läsning till social samvaro med andra människor, evenemang och aktiviteter.

I projektets förlängning har därför Magnus Persson ambitionen att bland annat göra en etnografisk studie av  författarkryssningar men även att ta reda på hur passionen framställs i skönlitteraturen själv.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt