Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

De lyfter fram kvinnornas historia

2016-09-26

NY BOK. Boken Women Making Herstory lyfter fram immigrantkvinnors minnen och berättelser. Ett treårigt projekt har just avslutats. Arbetet att skriva om Malmös historia har precis börjat. 

Nihal Naef Said studerade agronomi i Irak och jobbade som forskarassistent på agronomiuniversitetet fyra år. Sedan jobbade hon som lärare på en grundskola i Tel Afar. 1990, då hennes man deserterade och lämnade Irak, flydde hon med sina två barn till Sverige. Efter ett första år i Skellefteå kom de till Malmö. Där startade Nihal och hennes man eget och öppnade en livsmedelsbutik i Lindängens centrum. I boken Women Making Herstory har Nihals dotter Elvira Madhar intervjuat och skrivit sin mammas historia:

– Jag ville jobba som lärare, det jag främst gjorde i Irak. Jag hittade inget jobb som det, så jag hjälpte din far i butiken i stället.

– Sverige har hämmat min intellektuella utveckling. Jag fick inte jobba inom min utbildning. Jag kunde inte hitta något jobb som jag verkligen ville ha. Jag fick inte heller möjlighet att utvecklas inom något annat akademiskt. Inte heller fick vi någon hjälp med hur systemet funkade här, hur man ansökte om jobb eller hur man skrev CV.

Synliggör immigrantkvinnor i svensk historia

Vanligtvis lyfter man fram regeringsledare, kungar och drottningar och andra stora och framstående personer och händelser, när man skriver historia. Men berättelsen om Malmö är mer än den om Jörgen Kock, Frans Suell och industristaden Malmö som omvandlats till kunskapsstad.

Av Malmös kvinnor är nästan 50.000 utlandsfödda. Deras liv och arbete utgör en viktig del av stadens historia och bidrar till stadens utveckling. Trots detta saknas kvinnornas erfarenheter i den officiella historieskrivningen.

– Det är viktiga berättelser i Malmö som saknas. Särskilt från 1940- till 1980-talen. Under den perioden invandrade många kvinnor. De arbetade hemma hos familjer men också i fabrikerna. Men det saknas också nutida berättelser om identitet, liv och arbete i Malmö, säger Anders Høg Hansen, forskare vid Malmö högskola som deltagit i projektet.

Women-Making-Herstory-bookcoverProjekt med flera involverade aktörer

Boken Women Making Herstory är ett av resultaten av det treåriga samarbetsprojektet "100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö" senare känt under namnet "Women Making History". Fristadsförfattarinnan och den iranska aktivisten och journalisten Parvin Ardalan tog initiativ till projektet. Genom nätverket Feminist Dialog kontaktade hon Malmö högskola och andra institutioner i Malmö.

– Vi ville samarbeta med olika aktörer, både män, kvinnor, unga och gamla. Det är också ett försök att skapa ny kunskap över ämnesgränserna och förankra humaniora i samhället, säger Anders Høg Hansen.

Malmö stad, Malmö högskola, Malmö muséer, ABF och civilsamhället har deltagit i projektet. Under projektets gång har runt 30 offentliga möten anordnats och dialoger med mer än 500 kvinnor genomförts.

En rad forskare har deltagit

Anders Høg Hansen och Erling Björgvinsson samt en rad andra forskare knutna till projektet Living Archives vid Malmö högskola har deltagit i arbetet.

– Vi har samlat in information, analyserat och dokumenterat projektet men också bidragit med egna intervjuer, översättningar, kritik och diskussion. Vi har även stimulerat olika former av arbetsmetoder för hur man samlar in och fångar berättelser, berättar Anders Høg Hansen.

Malmö muséer har kompletterat utställning

Ett annat resultat av projektet är att en ny utställning blivit ett komplement till utställningen Tidernas stad på Malmö muséer.
– Det är svårt att ha en dubbel identitet och historieskrivning. Det tar tid att förändra ramarna och världsbilden, säger Anders Hoeg Hansen.

En stor del av intervjuerna i projektet och boken har genomförts av invandrade kvinnor. Vad tycker de om projektet och resultaten?
– Några har varit lite frustrerade och tycker inte att utställningen var bra. På gott och ont har det varit en möjlighet för dem att få ut sin frustration över ett utanförskap, att få bli en del av samhället och göra sin röst hörd, säger Anders Høg Hansen.

Varför ska man lyfta fram vanliga människors berättelser?
– Det är viktigt för att förstå nutiden, för att se mönster som skapats under många årtionden, säger Anders Høg Hansen.
– Historierna visar att identitet konstant är under utveckling och det är komplext – det finns många lager. På så sätt är det en slags "folkets historia" eller popular memory, som ämnet heter inom Cultural Studies, som nu skrivits.

Boken Women Making History: "100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö" kan köpas på Malmö Stadsarkiv.

Projektgruppen består av: Parvin Ardalan, Mamak Babak-Rad, Erling Björgvinsson, Ann Margreth Date, Fredrik Elg, Eva Hansen, Lotta Holmberg, Anders Høg Hansen, Anna Svenson, Richard Topgaard, og Senija Vurzer. 

Text: Charlotte Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban