Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

”Tekniken är ny men människan är gammal”

2012-09-03

Bokutsida_puff

Människans interaktion med olika sorters digitala system ökar ständigt – vi ägnar oss i allt större utsträckning åt googlande, internet-betalningar, Facebook m.m. – för att det är roligt, praktiskt eller på andra sätt gynnar oss. Men det finns en baksida. Ju mer information vi lämnar ut om oss själva på internet, desto mer sårbara blir vi. Är vi medvetna om vilka risker vi tar? Den nyligen utgivna boken ”Om säkerhet i digitala ekosystem” handlar om samspelet mellan onda och goda krafter i den uppkopplade världen.

Ju mer vi rör oss ute på internet, desto mer finns det för ohederliga personer att hämta, och desto mer ökar vårt behov av att skydda oss. Informationssäkerhet är ett vitt begrepp som både omfattar tekniska aspekter av sådana skydd, som bankernas kontrolldosor och e-butikens hantering av lösenord, samt de aspekter som rör vårt beteende: vågar vi öppna en mail-bilaga från en okänd avsändare? Kan jag utan risk klicka på länken som min kompis delat ut på Facebook?

Andreas_Jacobsson_porträtt

Andreas Jacobsson på Teknik och samhälle ger ut en bok om goda och illvilliga beteenden på nätet.
Foto: Sara Appelquist

Att ta det onda med det goda
Böcker om informationssäkerhet utgår ofta från det tekniska perspektivet, men i den nya boken ”Om säkerhet i digitala ekosystem” är människan utgångspunkten. Författarna Andreas Jacobsson, universitetslektor i datavetenskap vid Teknik och samhälle på Malmö högskola, och Bengt Carlsson, professor i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola, liknar den digitala världen vid ett biologiskt ekosystem, där onda och goda krafter på ett intrikat sätt samverkar.

– De flesta av oss klickar inte urskiljningslöst ”ja” till allt vi stöter på ute på nätet, för vi har lärt oss att det kan finnas folk med dolda agendor bakom, resonerar Andreas Jacobsson. Inte heller stänger vi ute nätet helt; det finns alltför mycket att vinna på att snabbt kunna googla fram information, vara aktiva på sociala medier eller betala hyran via internetbanken. Vi försöker istället hitta en balans någonstans mittemellan.

För att kunna fatta medvetna beslut och uppnå den balansen menar Jacobsson att vi först måste känna till och acceptera att det både finns välvilliga krafter och bedrägliga beteenden i den digitala världen.

Människan är gammal
Som exempel på komplexiteten i detta nämner Jacobsson de förment harmlösa ”gratistjänsterna”, som  i de flesta fall inte alls är gratis. Genom att tillhandahålla information om oss själva – information som kan användas till riktad marknadsföring till exempel – betalar vi bara på ett annat sätt än med pengar, ibland utan att ens vara medvetna om det. I andra fall väljer vi kanske att bjuda på viss information, även efter moget övervägande, mot att vi själva får något annat i gengäld.

Detta dynamiska samspel kompliceras ytterligare av att människan är en konstant i en snabbt föränderlig värld:

– Det är så mycket den moderna människan måste förhålla sig till, säger Andreas Jacobsson. Vi är alla gjorda av kött och blod, biologiskt sett i stort sett likadana som på Aristoteles tid. Tekniken däremot är ju i ständig förändring, och den hinner utvecklas massor bara under en människas livstid.

Målet är kritisk granskning
Boken är skriven på svenska och innehåller förutom dessa diskussioner en stor mängd definitioner och förklaringar av grundläggande, relaterade begrepp. Den är främst tänkt som undervisningsmaterial på universitetsnivå – en samlad introduktion i ämnet är något Andreas Jacobsson själv saknat under sina år som lektor i datavetenskap. Det populärvetenskapliga anslaget gör den till högintressant läsning även för alla utanför högskolevärlden som intresserar sig för dessa frågor.

Andreas Jacobsson är noga med att poängtera att ”Om säkerhet i digitala ekosystem” inte är menad som ett facit. Hans förhoppning är att läsaren lämnar boken ifrån sig med större förståelse för mekanismerna bakom det vi kommer i kontakt med på nätet, och att vi därigenom får ökade förutsättningar att fatta bra beslut baserat på rationella överväganden.

Text: Sara Appelquist

Senast uppdaterad av Ivan Zivkovic