Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lucy Suchman utses till hedersdoktor

2011-10-18

ÅRSHÖGTID. På årshögtiden den 21 oktober promoveras Lucy Suchman till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle på Malmö högskola.
Detta är den första hedersdoktorn som utses på fakulteten. Lucy Suchman är professor i sociologi och biträdande chef för Centre for Science Studies, Lancaster University.
Hon hedras för sin forskning om relationen mellan människa och maskin.

Lucy Suchman

Hur känns det att bli utsedd till hedersdoktor? Vad betyder det här för dig?
– Jag känner mig jätteglad och hedrad! Jag vet att en hedersdoktortitel inte ges lättvindigt. Det är ett slags uttalande från universitetet om deras värderingar och prioriteringar inom det akademiska fältet.
 

 

Vad betyder det att hedras av just Malmö högskola?
– Min relation till Malmö högskola kommer först och främst från mina kontakter med Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3. Mitt första besök var 1999, och jag återvände 2002 för den sjätte Participatory Design of Computer Systems konferensen som K3 var värd för. Jag var med och tog initiativ till den konferensen för över 20 år sedan, tillsammans med en koalition av forskare från universitet och företag inom ramen för Computer Professionals for Social Responsibility.

På den tiden jobbade jag som forskare på Xerox Palo Alto Research Center, och hade kommit i kontakt med ett nätverk av forskare som tillsammans utgjorde det som ofta kallas den skandinaviska metoden inom systemdesign. Där var självklart Pelle Ehn en av nyckelpersonerna. För mig var det en viktig upptäckt. Innan dess hade mitt förhållande till människa-datorinteraktion och systemdesign främst varit präglat av kritik (konstruktiv sådan, hoppas jag!), och här fanns riktningen för ett positivt alternativ. Det var den entusiasmen, och en vital och långvarig relation till kollegerna i Norden som arbetar med dessa frågor, som ledde till min inblandning i PDC. Jag inspireras särskilt av arbetet inom Living Labs for Social Innovation inom MEDEA, som bidrar med en otrolig kreativitet till projekt inom Malmö stad. Jag tror att det är där de verkliga utmaningarna finns.

Fakultetens motivering
Lucy Suchman represents a rare combination of academic excellence and 
a very strong political, ethical and moral position, including a persistent focus on local accountability. She has been a major influence on the way that scholars at Malmö University think about humans and technology, in fields ranging from social science research methods and innovation in practice to gender studies and human-computer interaction. Lucy Suchman has visited Malmö University on several occasions and she continues to be a great source of inspiration for generations of Malmö PhD students and researchers.


Hur har dina forskningsintressen utvecklats genom åren, och vad arbetar du med nu?
Som jag har varit inne lite på, har mina projekt följt en bana från kritik till att vara mer aktivt inblandad när det gäller design. Jag har ägnat stor del av min forskarkarriär åt att formulera relationer mellan människor och teknologi, både genom närstudier av gränssnittet mellan människa och maskin, och i mer etnografiskt informerade projekt inom kollaborativ design. En av sakerna som jag har betonat är värdet av det som jag kallar ”artful integrations”, det vill säga, innovation baserat inte i skapandet av diskreta objekt eller system, utan snarare i den kreativa sammansättningen av komplexa ordningar av människor, praktiker och artefakter. Det är det som jag tycker att K3 gör så bra.


Hur har din forskning påverkats av utvecklingen inom teknologi och datoranvändning under de senaste två decennierna?
– Under de två senaste decennierna har mitt forskningsområde skiftat från att ha varit någonting ganska nytt för de flesta människor, till något som är alltmer alldagligt. Jag märker det här ännu mer i min undervisning än i min forskning. Varje studentgrupp är mer förtrogen med datorer än den förra, även sociologistudenterna! Samtidigt slås jag över hur lite vi har uppnått när det gäller att ändra det konceptuella ramverket, från ett fokus på objekten, till att man hellre analyserar sociotekniska sammanhang.


Hur tror du att ditt forskningsfält kommer att utvecklas i framtiden?
– Min forskning just nu är väldigt influerad av utvecklingen inom antropologi, och inom ett tvärvetenskapligt fält som heter ”science and technology studies”, STS. Jag arbetar med att applicera mina långvariga intressen i människa-datorinteraktion och sociotekniska sammansättningar på nya utvecklingar i vad som har kommit att kallas det militärindustriella underhållningskomplexet i USA. Jag är särskilt oroad över aktuella initiativ inom designen av gränssnitt för fjärrstyrda vapensystem, och jag hoppas kunna hitta ett sätt att bygga vidare på min forskningserfarenhet för att generera både nya insikter och kritiska interventioner inom det området.

Lucy Suchman är professor i sociologi och biträdande chef för Centre for Science Studies vid Lancaster University. Hon var tidigare verksam som forskare vid Xerox Palo Alto  Research Center i 20 år. Hennes forskning har inriktat sig på vardagslivets etnografi i förhållande till utformandet av ny teknologi.

Text: Christine Antaya

Senast uppdaterad av Per M Eriksson