Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

I stort söker lika många till lärarutbildning i Malmö 2011

2011-04-19

UTBILDNING Lärarutbildning vid Malmö högskola fortsätter att locka många sökande, när det gäller programmen, enligt den första snabbstatistiken från Verket för högskoleservice. Fler än 2 100 personer har lärarutbildning i Malmö som sina högst prioriterade alternativ när de valt högskoleutbildning 2011. Nationellt ser det dock illa ut, enligt Sveriges Television. 
14 procent färre söker till landets lärarutbildningar i år jämfört med tidigare.

Det är alltså ett nationellt problem att betydligt färre söker till Lärarutbildning 2011, framförallt då söktrycket generellt har ökat till andra högskoleutbildningar. Totalt har 14 procent färre presumtiva studenter sökt till lärarutbildning jämfört med förra året, enligt Sveriges Television. Men det finns stora regionala skillnader och Lärarutbildningen i Malmö tycks i stort ha klarat sig bra.

- Vi är naturligtvis glada över att så många söker sig till vår lärarutbildning, säger dekan Johan Elmfeldt på Malmö högskola. Däremot är det bekymmersamt att lärarutbildningarna i landet lockat färre sökande än tidigare.

Att Lärarutbildningen helt gjorts om kan ha avskräcka presumtiva studenter men knappast  i Malmö. Från och med hösten 2011/våren 2012 finns fyra nya lärarexamina. Förskollärar-, grundlärar, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.  Frågan är också hur den mediedebatt kring skola och lärarutbildning som blossat upp kan ha påverkat de sökande.

Högst och lägst
Som vanligt är söktrycket i särklass högst mot förskollärarprogrammet på Malmö högskola. Här finns närmare 500 sökande till betydligt färre platser. I Malmö ser söktrycket också bra ut gällande de som vill bli lärare i förskoleklass upp till årskurs 3. Sämre ser det ut gällande de som vill bli lärare i åk 4-6 och ämneslärare i åk 7-9, men i jämförelse med Sverige i övrigt kan Malmö ändå känna sig nöjd. Närmare 100 vill bli grundlärare i åk 4-6 och närmare 100 vill bli lärare mot åk 7-9.

Det ser också i stort sett bra ut när det gäller söktrycket mot gymnasieskolan med drygt 220 sökande.  Om man sedan tittar på de enskilda ämnena gällande sökande till 7-9 respektive gymnasieskolan ser det bäst ut för idrott och engelska. Sämst ser det som vanligt ut för de naturvetenskapliga ämnena vilket samtidigt är ett nationellt problem.
Väldigt bra ser det också ut för den så kallade 90 hp-utbildningen som har drygt 220 sökande och som vänder sig till studenter som tidigare skaffat ämneskunnande mot grundskolans senare år eller gymnasieskolan.

Det Idrottsvetenskapliga programmet och Studie- och yrkesvägledareprogrammet har även ökat söktryck i år jämfört med förra året. Bra ser det också ut för vidareutbildningarna som specialpedagog och speciallärare och även magister/masterutbildningen i pedagogik.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Magnus Jando