Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Friktion och spänningar när olika medier möts

2011-10-04

FORSKNING. Marie Denward har skrivit avhandlingen Pretend that it is Real: Convergence Culture in Practice. Genom att studera produktionen ”Sanningen om Marika” undersöker hon det förändrade förhållandet mellan producenter och konsumenter i dagens medielandskap.

Hon har studerat hur nya och gamla medier samspelar i dagens samhälle, där media, kultur och ekonomi hänger samman så intimt, och där de tidigare väl definierade områdena produktion, distribution och konsumtion idag är oklara.

Marie Denward spikar sin doktorsavhandling

Marie Denward spikar sin doktorsavhandling.
Foto: Gunnel Pettersson

Produktionen ”Sanningen om Marika” var en slags hybrid medieproduktion där teveprogram och spelaktiviteter integrerats. De två samarbetspartnerna, Sveriges Television (SVT) och spelföretaget The company P (P), designade och producerade gemensamt produktionen, från idé till färdig produkt. Det övergripande målet var att skapa en ny typ av drama-spelproduktion som skulle involvera och engagera publiken.

En total upplevelse

Genom att utnyttja olika medieplattformar i skapandet av spelvärlden, och erbjuda publiken möjlighet att delta på olika sätt, ville man skapa en ”total upplevelse” för en masspublik. Marie Denward har följt produktionen av ”Sanningen om Marika” genom hela processen från planering ända tills spelet var avslutat. I avhandlingen tar hon upp olika aspekter av samarbetsprocessen och analyserar deltagarnas erfarenheter och upplevelser och den slutliga spel- och dramaproduktionen.

– Det blev en krock mellan de olika företagen, Sveriges Television och spelföretaget och deras olika medielogiker. Berättartraditionen skiljer sig oerhört mycket mellan broadcast och spel. TV-drama har ett linjärt berättande medan spel är väldigt icke-linjära. Synen på kvalitet skiljer sig också åt. Även för publikens upplevelse av “Sanningen om Marika” hade TV- och spelmediernas olikheter stor betydelse. Publiken hade svårt att förstå vad som var fakta och fiktion och de gjorde väldigt olika tolkningar av berättelsen.

Mediekonvergens är ett viktigt begrepp i din avhandling, vad är det?

– Mediekonvergens kan vara olika saker. I Sanningen om Marika identifierade jag flera olika typer av konvergens, som industriell konvergens, alltså samarbetet mellan de två företagen, och tekniskt som det att olika plattformar användes för berättelsen och att medielogikerna - som i sättet att berätta i tv och berättarformerna, eller deltagandet, som finns i spelaktiviteter - skilde sig åt. Allt påverkade på olika sätt samarbetet och resultatet av samarbetet - själva produktionen.

Text: Johanna Svensson

Senast uppdaterad av Johanna Svensson