Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Workshop: Bedömning för validering

Tid: 2017-10-26 09:00 -- 2017-10-26 16:00
Plats: B 526 i Orkanen
Målgrupp: Medarbetare

Hur görs bedömningar av studenters reella kunskaper och färdigheter utanför examinationstillfällena, tex då studenter vill tillgodoräkna sig del av utbildning, söker senare del av program eller saknar formella meriter för behörighet? Ämneskunniga lärares medverkan är central i för att bedöma studenters kompetens. Vi välkomnar därför  lärare och andra medarbetare som är involverade i valideringsprocesser till en tvådagars workshop  för att öka kunskapen kring bedömning för validering. Du kommer at få ta del av:

-        den stödjande strukturen vid Malmö högskola

-        en forskningsfördjupning på temat validering i högskolan, professor Per Andersson LiU

-        kollegors  arbetssätt och erfarenheter av valideringsarbete

Under en uppföljande halvdag fördjupar vi diskussionen om arbetssätt och stöd samt planerar för fortsatt kompetensutveckling utifrån de behov och önskemål som kommer ut av dag ett.

Anmäl dig  senast 13 oktober: http://www.mah.se/medarbetare/Din-anstallning/Kompetensutveckling/Akademiskt-lararskap/Workshops/

Senast uppdaterad av Monika Patay