Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vidareutbildningsnämnden OD

Tid: 2017-05-03 13:00 -- 2017-05-03 17:00
Plats: OD, aulan
Målgrupp: VUN

Hållbart medarbetarskap och ledarskap i gränslöst arbete

Det moderna arbetslivet kännetecknas av globalisering, snabb teknologisk utveckling, hög komplexitet och konkurrens. Detta ställer ökade krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar.

För medarbetare medför denna utveckling ofta förväntningar på att vara ständigt nåbar, tillgänglig och uppkopplad. Man kan arbeta i stort sett var, när och hur mycket som helst. Många upplever ökad arbetsintensifiering och att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut.

Föreläsning ges i tre moduler:

  • Omvärld och arbetsliv i förändring
  • Balansakt - Gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete
  • Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv
Senast uppdaterad av Johan Portland