Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vart är Malmö på väg? Föredrag med professor Tapio Salonen

Tid: 2017-05-22 16:30 -- 2017-05-22 18:00
Plats: Malmö Stadsarkiv, Bergsgatan 20
Målgrupp:

Föredrag med professor Tapio Salonen, Malmö högskola

 

B&D_Tapio_Salonen.Foto_LeifJohansson.238

Moderator: Fredrik Björk, Malmö högskola/Institutet för studier i Malmös historia

Staden genomgår en snabb omvandling från en kvartsmiljon-stad från industrieran till en halvmiljon-stad i det frambrytande kunskapssamhället. Hur ser de befolkningsmässiga förändringarna ut?  Vilken roll har staden gentemot sin närmaste omgivning och i ett globalt perspektiv? Vilka sociala och försörjningsmässiga mönster kan skönjas i staden?

Föreläsningen diskuterar stadens dynamiska utveckling i ett bredare perspektiv med frågor om inkomstojämlikhet, bostadssegregation och social sammanhållning.

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö högskola. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Tapio Salonen var en av kommissionärerna i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen).

Ett arrangemang av Institutet för studier i Malmös historia i samverkan med Malmö Stadsarkiv

Senast uppdaterad av Fredrik Björk