Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vårdforskningens dag

Tid: 2017-10-10 13:00 -- 2017-10-10 16:00
Plats: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö
Målgrupp: Alla intresserade
Tisdagen den 10 oktober är det dags för Vårdforskningens dag, ett samarrangemang mellan Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus. Alla nyfikna på Malmö högskola och SUS är välkomna till en inspirerande temaeftermiddag om den senaste hälsovetenskapliga forskningen som bedrivs vid institutionen för VV och SUS.

Anmälan

Anmäl dig senast den 5 oktober till birgitta.wastberg@skane.se

Program

Moderatorer: Leena Berlin Hallrup och Rebecka Striberger, doktorander Malmö

högskola

13.00-13.10
Välkomna – Christine Kumlien, leg ssk, klinisk professor i Omvårdnad

13.10-13.40
Guided plasticity – nya strategier för att använda hjärnans plasticitet i rehabilitering. Birgitta Rosén, leg arbetsterapeut, docent

13.40-13.50
Nedsättning av funktion i arm och hand efter stroke – hur mäter man och hur påverkas vardagsaktiviteterna? Elisabeth Ekstrand, leg sjukgymnast, Dr med vet

13.50-14.00
Min doktorandresa. Therese S Jönsson, leg sjukgymnast, specialist Ortopedi, doktorand

14.00-14.10
Psykologiskt välbefinnande och att hanterar livet efter en hjärttransplantation. Matilda Almgren, leg ssk, doktorand

14.10-14.20
Återhämtning, symtom och psykologiskt välbefinnande 1-5 år efter lungtransplantation. Martina Lundmark, leg ssk, specialist intensivvård, doktorand

14.20-14.30
Att vara doktorand i Hongkong. Anna Ericsson, leg ssk, doktorand

 FIKA

15.05-15.15
Effekterna av undertrycksbehandling vid postoperativ sårinfektion i ljumsksnitt efter kärlkirurgi. Christina Monsen, leg ssk, Dr med vet

15.15-15.25
Postoperativ återhämtning efter colorektal cancerkirurgi. Jenny Jakobsson, leg ssk, Dr Med vet

15.25-15.45
Omvårdnadsforskning- Vad har vi gjort och vad bör vi göra? Anna Forsberg, leg ssk, klinisk professor

15.45-16.00
Summering av eftermiddagen. Christine Kumlien, leg ssk, klinisk professor

Kontakt

Vid frågor kontakta Birgitta Wästberg birgitta.wastberg@skane.se

Senast uppdaterad av Kajsa Langer