Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Temadag: Studentcentrerat lärande

Tid: 2017-04-25 13:00 -- 2017-04-25 16:00
Plats:
Målgrupp: Studenter och medarbetare

Har du idéer, frågor eller exempel kring studentaktiva läranderesurser? AKL välkomnar såväl studenter  som lärare till en spännande  och deltagardriven eftermiddag för att tillsammans skapa möjligheter för utmanande och stimulerande lärandemiljöer.

Anmäl dig till temadagen kring studentcentrerat lärande senast den 20 april!

 

Senast uppdaterad av Monika Patay