Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Seminarium: Forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap

Tid: 2017-08-23 13:00 -- 2017-08-23 16:00
Plats: Niagara, sal NI:C0E11
Målgrupp: Forskare vid Malmö högskola

Björn Halleröd, huvudsekreterare för rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet, kommer till Malmö högskola för att berätta om forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap.
En paneldiskussion kring vilka möjligheter den nya forskningsinfrastrukturen kan öppna för forskare kommer att arrangeras.
Moderator: Professor Susanna Hedenborg

Detaljerat program kommer inom kort att presenteras.

Beskrivning av rådet för forskningens infrastuktur:
Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används. RFI utlyser och bereder ansökningar, deltar i internationella samarbetsorganisationer samt arbetar med uppföljning, utvärdering och strategiskt arbete.

Senast uppdaterad av Per M Eriksson