Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Seminarium: Forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap

Tid: 2017-08-23 13:15 -- 2017-08-23 16:00
Plats: Niagara, sal NI:C0E11
Målgrupp: Alla intresserade

Björn Halleröd, huvudsekreterare för rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet, kommer till Malmö högskola för att berätta om forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap.
En paneldiskussion kring vilka möjligheter den nya forskningsinfrastrukturen kan öppna för forskare kommer att arrangeras.

Program

13.15 - 14.15
Björn Halleröd, Vetenskapsrådet huvudsekreterare för Rådet för forskningens infrastrukturer 

14.15 - 14.45
Paus med fika

14.45 - 16.00
Modererad paneldiskussion.
Deltagare:
Björn Halleröd, Vetenskapsrådet,
David Cuartielles, doktorand, Medea,
Ulf Malmqvist, verksamhetschef och nodföreståndare för Forum Söder (Kliniska Studier),
Marie Torstensson Levander, professor i hälsa och samhälle på Malmö högskola,
samt deltagande auditorium.

Moderator: professor Susanna Hedenborg

Rådet för forskningens infrastuktur

Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, vid Vetenskapsrådet verkar för att infrastruktur för svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet byggs upp och används. RFI utlyser och bereder ansökningar, deltar i internationella samarbetsorganisationer samt arbetar med uppföljning, utvärdering och strategiskt arbete.

Senast uppdaterad av Per M Eriksson