Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

RePESE Öppna seminarier - Att teoretisera pedagogikens relationer

Tid: 2017-10-10 12:45 -- 2017-10-10 14:30
Plats: Orkanen, D 477
Målgrupp: Alla intressererade

Professor Michael Uljens, Åbo Akademi

Seminariet fokuserar hur det pedagogiska handlandet teoretiskt kan förklaras. Med utgångspunkt i pedagogikens frågor utvecklas en tolkning av det pedagogiska handlandet som icke-affirmativt. Det är en position som navigerar mellan normativa och funktionella traditioner för att undvika de problem som följer med dem. Avsikten är att visa hur vi med en icke-affirmativ utgångspunkt kan förstå skola och utbildning som ett mångprofessionellt handlande.

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson