Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mona Holmqvist- professorsföreläsning

Tid: 2017-05-24 16:15 -- 2017-05-24 17:00
Plats: Orkanen, D 222
Målgrupp: Alla intresserade

Mona Holmqvist håller sin professorföreläsning: Forskning om lärande ur ett lärarprofessionsperspektiv - att identifiera och synliggöra kunskapande processer.

Hur kan vi göra kunskap, värden och förmågor tillgängliga och möjliga att vidareutveckla för kommande generationer? Vad händer när någon lär en annan person något, vilket är fokus i Mona Holmqvists forskning. Har forskning om kunskapande processer tagit en annan riktning för lärarprofessionen genom inrättandet av vetenskapsområdet utbildningsvetenskap 1997?

Resultat av Mona Holmqvists forskning om lärande och undervisning kommer att presenteras och diskuteras i relation till vetenskapsområdet utbildningsvetenskap.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist