Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Presentation av forskningsledarna vid Pedagogisk inspiration

Tid: 2017-02-15 15:00 -- 2017-02-15 17:00
Plats: Sal E323, Orkanen
Målgrupp: Alla intresserade

Pedagogisk inspiration, Malmö stad och Malmö högskola har ingår i ett samarbete som syftar till att utveckla och stödja skolor på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tre forskningsledare har anställts för att stärka detta arbete. Forskningsledarnas uppgift är att entusiasmera och stödja lärare i förskolan, skolan och vid högskola såväl genom att delta i som att påbörja och leda forsknings- och utvecklingsprojekt. I åtagandet ingår att söka externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, samt att utveckla aktionsforskningsprojekt och processlärande. Nya mötesformer för kunskapsdelning ska utvecklas och initieras liksom former för handledning av förskollärare och lärare som arbetar inom Malmö stads organisation. Som ett led i detta arbete bjuder vi nu in intresserade forskare vid Malmö högskola och lärare/förskollärare och annan personal i Malmö stad till öppna seminarier under våren.

Senast uppdaterad av Sarah Stancs