Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mera modersmål? - Temadag

Tid: 2017-09-27 08:30 -- 2017-09-27 16:30
Plats: D 138, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade

Temadag kring modersmål i flerspråkig skola. Välkomna alla intresserade! Du är exempelvis modersmålslärare/studiehandledare i Malmö stad, skolledare, student i arabiska med didaktisk inriktning, utbildningspolitiker, arbetsförmedlare, student i kurs för modersmålslärare, student i ULV, snabbspårsdeltagare, handledare i ULV eller snabbspår, lärare på Fakulteten för lärande och samhälle, ämneslärarstudent eller bara intresserad. 

Anmälan är stängd.

Program:

8.30-9.00 Inledning. Mozhgan Zachrison,prefekt, institutionen Kultur-språk-medier, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. 

9.00-10.00 Modersmål och studiehandledning i Skolverkets nyanländauppdrag. Ulrika Dahl och Madeleine Médoc, undervisningsråd, Skolverket.

10.00-10.30 Kaffe/te

10.30-11.45 Modermålsundervisningen: Möjligheter och utmaningar, studiehandledning. Ulrika Ljungfjärd, sektionschef, Språkcentralen i Malmö,Roza Risteska, modermålslärare, Rahmatullah Sarwari, modersmålslärare, Naghem Toma, modersmålslärare.

Lunch på egen hand 

12.45-13.45 Vad är ämnet arabiska med didaktisk inriktning? Behov och erfarenheter. Oraib Qamhawi, Stockholms universitet

13.45-15.00 Diskussion i mindre grupper. (D 138, B 231c, C 233 och F 211)

15.10-15.30 Romani - ett minoritetsspråk i skolan. Mirsad Sahiti, Malmö ungdomscentral, åter D 138 

15.30-16.00 Flerspråkighet i en nationell och global kontext. Mozhgan Zachrison, prefekt, Kultur-språk-medier, Malmö högskola. 

16.00-16.15 Vad gör Malmö högskola? Avslutning.  Anders Olsson, utbildningschef, Malmö högskola.

Arrangör: Institutionen Kultur-språk-medier, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.

Kontaktperson: Nils Johansson 

Senast uppdaterad av Krystyna Hansson