Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Migration och nyanländas lärande

Tid: 2017-03-22 15:00 -- 2017-03-22 17:00
Plats: Sal E239, Orkanen
Målgrupp: Alla intresserade

Mobilitet och migration en utmaning på ett flertal olika plan för det svenska utbildningssystemet. Vid det här seminariet kommer nyanländas lärande och mottagning vid Malmös skolor att diskuteras. Jonas Sjölander, docent i historia och forskningsledare vid Pedagogisk inspiration, inleder och presenterar pågående projekt och insatser i ämnet. Andra forskare och intresserade vid MAH är välkomna att delta i diskussionen och presentera egna projektidéer eller arbeten.

Senast uppdaterad av Sarah Stancs