Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Människor på flykt: sjuksköterskans professionella ansvar

Tid: 2015-11-04 16:30 -- 2015-11-04 19:30
Plats: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Vårdvetenskap, Jan Waldenströms gata 25, Aulan
Målgrupp: Öppet för alla

Människor på flykt strömmar idag genom Europa och ställer vår humanism och vår förmåga till empati på prov. Krig och krigets konsekvenser utgör det yttersta hotet mot människors liv och hälsa genom att mänskliga rättigheter sätts ur spel och att möjligheterna till anständiga liv försvinner. 

Sjuksköterskors professionella ansvar är att främja och bidra till människors liv och hälsa samt att ha mod att stå upp för allas rätt till vård. Vi måste därför, på det sätt som vi kan, göra situationen bättre för dem som är på flykt. Alla människor har behov av en säker plats, tak över huvudet, mat, skola för sina barn och en plats i samhället. Vi vet att detta är grunderna för att uppleva hälsa.

Kom och lyssna, låt dig informeras och inspireras. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.  

16.30 Välkomna: Ania Willman, prefekt vid Institutionen för Vårdvetenskap  
16.40 Film: Drömmen om Europa  
16.45 Erfarenheter: Omid Mahmoudi, vice ordförande i Ensamkommandes förbund
17.05 Rätt till vård: Åsa Wieslander, leg. sjuksköterska
17.25 Medmänniskor på flykt: En röst
17.30 Frågor och svar: Helene Dahmani, leg. Sjuksköterska, Flyktinghälsan Malmö
17.50 Bli mentor för en flykting: Fredrik Jönsson, projektledare Etableringsenheten,Trelleborgs kommun. 
18.10 Arbete den största friskfaktorn: Tomas Djurfeldt, enhetschef Etableringsenheten, Trelleborgs kommun.  
18.40 Natthärbärge: S:t Johanneskyrkan 
18.55 Vad gör Röda Korset och hur kan Du engagera dig? Sofia Wachtmeister, frivilligsamordnare för Röda Korsets flyktingmottagande vid Malmö C
19.15 Tack för oss. Taghrid och Marianne, Institutionen för Vårdvetenskap

Mötet arrangeras av Institutionen för vårdvetenskap och kvällens värd är Rita Sanguineti.

Senast uppdaterad av Magnus Jando