Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

MUSA brown bag seminar: The looping effects of the European Social Fund - Governing unemployment and social exclusion in Malmö, Sweden

Tid: 2017-08-28 12:15 -- 2017-08-28 13:30
Plats: NIC0826-Mötesrum
Målgrupp: All interested

Malin McGlinn 

Opponent: Randi Gressgård, Bergen University 

The looping effects of the European Social Fund: Governing unemployment and social exclusion in Malmö, Sweden

Internal reading group: 
Malin Ideland, LS 
Victor Lundberg, GPS 
Stig Westerdahl, US

Full program MUSA brown bag seminar: www.mah.se/musa

Senast uppdaterad av Janni Karlsson