Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärarutbildning för framtidens samhälle

Tid: 2017-08-16 10:00 -- 2017-08-16 16:00
Plats: D 138, Orkanen, Nordenskioldsgatan 10, Malmö högskola
Målgrupp: Alla intresserade

Anmäl dig här 

Senast den 26 juni

Vart är lärarutbildning och skola på väg? Vad har tidigare områdeschefen, nu bortgångne, Olle Holmberg betytt för svensk lärarutbildning och skola? Hur har det påverkat hur lärarutbildningen utformats, idrottsvetenskapliga institutionen skapats och hur samverkan med skolan och det omgivande samhället vuxit fram? Vilka är kommunernas och skolornas krav på en fungerande lärarutbilning idag? Vad betyder lärarutbildningen för ett framtida samhälle?


Lärarutbildning för framtiden den  16.8 riktar in sig på tre teman:
-Mångfaldens samhälle och en skola för mångfald och solidaritet
-Fördjupning av samarbetet mellan skola och lärarutbildning
-Utveckling av akademiska professionsämnen för lärarutbildningarna

Inledningstalare är:
Katrin Stjernfeldt-Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Hon tar upp samverkan och mångfaldsfrågor. 
Jan Thavenius, professor emeritus, talar om utvecklingen av akademiska professionsämnen utifrån exemplet Svenska med didaktisk inriktning. 
Elisabeth Nihlfors, dekan på lärarutbildningen i Uppsala. Hon talar bland annat om forskning och forskningsanknytning av lärarutbildningen.

Eftermiddagen ägnas åt parallella seminarier. 

 

 


 

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist