Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Konferens: Genus i profession

Tid: 2017-02-16 09:00 -- 2017-02-16 16:15
Plats: Malmö högskola, Orkanen sal D1331
Målgrupp: Konferensen vänder sig till forskare, undervisande personal, doktorander, studenter på kandidat-, magister- och mastersnivå samt yrkesverksamma med intresse för genus och profession.

Genuskollegiet på Malmö högskola bjuder in till konferens som syftar till att problematisera praktiker, förutsättningar och föreställningar om genus i professionella verksamheter och professionsutbildningar. 

Anmälan och kostnad

Deltagandeavgiften är 500 kr exkl. moms. För studenter, oavsett lärosäte, är deltagandet kostnadsfritt men anmälan är bindande. Under konferensdagen serveras för- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand. Sista dagen för anmälan är den 27 januari. 

Anmälan är stängd

Program för Genus i profession 


09:00 – 09:15 Invigning; moderator Rebecka Fingalsson

09:15 – 10:00 Keynote: Rebecca Selberg, biträdande lektor Genusvetenskapliga institutionen Lunds universitet, föreläser om sjuksköterskeyrket, nyliberala förändringar och feminitet.

10:00 – 10:20 Fika

10:20 – 11:20 Parallella sessioner 1

11:30 – 12:30 Parallella sessioner 2

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Keynote: Anna Danielsson, biträdande professor i NO-didaktik King's College London, föreläser om kön och klass på ingenjörsutbildningar.

14:30 – 15:00 Fika

15:00 – 16:15 Parallella sessioner 3

Tema för parallella sessioner 1

Genus i professionsutbildningar: Tema synliggörande

 • Ann-Mari Campbell, Cecilia Franzén “Genus i professionsutbildningar”
 • Katarina Hamberg “Genusklimatet på läkarutbildningen - Trist händelse blev fungerande case.”
 • E. Tengelin & E. Dahlborg Lyckhage “Utveckling av ett instrument som kan mäta normkritisk medvetenhet”

Moderator: Anne-Charlotte Ek

Genus i professionella verksamheter: Tema könsfördelning och könade positioner

 • Maria Hedlin “Man och förskollärare - att positioneras som “annorlunda”
 • Christina Liljeroth & Tuja Muhonen “JiMah - Jämställdhetsintegrering av Malmö högskolas verksamhet”
 • Karin Staffansson Pauli & Caroline Wigren-Kristoferson “Tekniska försörjningssystem”

Moderator: Jesper Fundberg

Genus i professionella verksamheter: Tema normer och sårbarhet

 • Mathias Ericson “Genusperspektiv på krisberedskapsarbete”
 • Christian Kullberg, Pernilla Lindgren & Julia Callegari “Kön och skuld – Budget- och skuldrådgivares förklaringsmodeller och hjälpstrategier i arbete med kvinnor och män med skuldproblematik”

Moderator: Paula Mulinari

Tema för parallella sessioner 2

Genus i professionsutbildningar: Tema att utmana genus i professionen

 • Camilla Gåfvels & Kajsa Tegnér “Bildlärarstudenter skriver om skolverksamheten genom begrepp för genus”
 • Eva Klope “Att bli en frisör”
 • Ann-Charlotte Lyvall & Karin Staffansson Pauli “Mentorprogram ur ett genusperspektiv”

Moderator: Ann-Mari Campbell

Genus i professionella verksamheter: Tema motstånd

 • Paula Mulinari ”Motstånd i post-politiska arbetsplatser. Profession, kollektividet och värden”
 • Rebecca Selberg “Protest eller sorti: intersektionella perspektiv på sjuksköterskors benägenhet att lämna yrket". Presentation av ett nytt forskningsprojekt
 • Lotta Wendel ”Legitimerade psykoterapeuter i kommunen - i gråzonen mellan två könade regleringstraditioner.”

Moderator: Camilla Safrankova

Genus i professionella verksamheter: Tema föreställningar och konstruktioner

 • Ragnhild Claesson “Girl Power eller gestaltning av en stereotyp flickfigur? Ett paradoxalt resultat av ett stadsplaneringsprojekt med en jämställdhetsagenda”
 • Malin Espersson “Yrkesverksammas konstruktioner av asylsökande ungdomar”

Moderator: Cecilia Franzén.

Tema för parallella sessioner 3

Genus i professionsutbildningar: Tema kropp, kategorisering och förändring

 • Runa Brandal Myklebust “A smooth sea never made a skilful sailor: Gender and nautical science”
 • Torun Mattsson “Idrottslärare undervisar i expressiv dans: Förändringsprocesser och utmaning av vanor”
 • Kristina von Hausswolff & Gion Koch Svedberg ”Att känna sig hemma?” – manliga och kvinnliga studentröster om att utbilda sig inom datavetenskap
 • Malin Wieslander, “Marginaliserade röster, motstånd och riskabla positioner. Dilemmat med breddad rekrytering i polisens mångfaldsdiskurs”

Moderator: Elisabet Apelmo

Genus i professionella verksamheter: Tema synlighet och emotioner

 • Jesper Fundberg “Att göra chefer till män”
 • Suzann Larsdotter & Åsa Enervik “Att använda en inkluderade sexologisk anamens i arbetet med sexuell hälsa”
 • Elin Lundsten ”Barnmorskor, staten och assisterad befruktning i Danmark: ett kritiskt möte för social förändring?”
 • Helena Stavreski “”När man blir tre – då syns man inte längre. Utvärdering av ett jämställdhetsprojekt inom Räddningstjänsten”

Moderator: Rebecka Fingalsson

Senast uppdaterad av Johan Portland