Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Johan Norbergs professorsföreläsning

Tid: 2017-06-01 15:15 -- 2017-06-01 16:15
Plats: Orkanen, D337
Målgrupp: Alla intresserade

Johan Norberg, institutionen Idrottsvetenskap, håller sin professorföreläsning: Den (o)rimliga idrottspolitiken – perspektiv på statlig idrottspolitik och idrottens problematiska samhällsnytta.

I föreläsningen ger Norberg sin syn på de utmaningar som präglar dagens idrottspolitik och relationen mellan staten och idrottsrörelsen. Grundproblemet är att idén om idrottens stora samhällsnytta är grundmurad i Sverige men samtidigt sällan satt på prov. Detta har det skapat orimliga förväntningar på idrottsrörelsen att lösa svåra samhällsutmaningar i alltifrån folkhälsa till jämställdhet, demokrati och integration. Norberg efterlyser ett idrottspolitiskt perspektivskifte där större fokus läggs på idrottens kärnverksamhet och egenvärde - och där alla antaganden om idrottandets positiva externa effekter sätts på rimliga nivåer. 

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist