Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Irene Molina: Talking back: Confronting racism in academia

Tid: 2017-10-05 12:00 -- 2017-10-05 13:00
Plats: Malmö University, Gäddan room 424
Målgrupp: All interested

På svenska

Colleges and universities are not free from racism. On the contrary, universities and other research institutions have historically created and legitimated racist imaginations and practices. Irene Molina, professor in cultural geography at Uppsala university, research leader at CEMFOR and board member in Antirasistiska akademin will lead us in a discussion on the following questions: What does racism within colleges and universities look like today? Is it possible to teach and do research in an anti-racist way? What can we do to confront racism within higher education and research?  

Lunch sandwiches will be available on a first come first serve basis!

We are starting Antirasistiska akademin [the Anti-racist Academy] in Malmö and Lund 

This fall, the Anti-racist Academy will hold several meetings in Malmö and Lund. We decide on and create the content of these meetings together. The idea is to create a meeting place for those of us who work and study at the universities and who are committed to anti-racism. Our meetings will be open to students as well as faculty and staff at Malmö University and Lund University who want to discuss experiences of racism within the academy – regardless of whether these experiences come from the break room, the lecture hall, or the seminar room. The focus will be practical anti-racist work. The goal is to create a safe space for exploring experiences and find counter-strategies. In the meeting on October 5 we will discuss our needs and interests in doing anti-racist work in Malmö and Lund.   

About Antirasistiska akademin [the Anti-racist Academy]

Antirasistiska akademin [the Anti-racist Academy] is a non-profit association dedicated to counteracting racism in the research community and within colleges, universities and research institutions. As such we are part of a broader anti-racist movement that extends beyond the research community. For more information (in Swedish) visit: www.antirasistiskaakademin.se.

Vi startar Antirasistiska akademin i Malmö och Lund

Under hösten kommer Antirasistiska akademin att genomföra flera möten i Malmö och Lund. Vad vi gör på mötena är något som deltagarna utformar tillsammans. På så vis skapar vi en mötesplats för oss som verkar inom högskolan och som har antirasismen som gemensam utgångspunkt. Våra möten kommer att vara öppna för både studenter och personal som vill diskutera erfarenheter av rasism inom akademin – oavsett om de kommer från fikarummet, klassrummet eller seminarierummet och oavsett vilket universitet du är ansluten till. Fokus hoppas vi kommer att ligga på praktiskt antirasistiskt arbete. Målet är att skapa en trygg plats där vi undersöker våra erfarenheter och kommer fram till motståndsstrategier. På mötet den 5 oktober diskuterar vi vilka behov och intressen det finns av att arbeta antirasistiskt i Malmö och Lund.

Om antirasistiska akademin

Antirasistisk akademin är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas och forskningsinstitutionernas alla verksamheter. Vårt arbete ska med denna inriktning utmynna i ett deltagande i det breda antirasistiska arbete som pågår överallt i samhället. Läs mer på www.antirasistiskaakademin.se.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson