Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Inför universitetsstatus – vilka stödbehov har er verksamhet?

Tid: 2017-05-30 15:00 -- 2017-05-30 16:00
Plats: Sal C127, Orkanen
Målgrupp: För lärare och forskare vid Malmö högskola

Malmö högskola blir, som bekant, universitet vid årsskiftet – med bland annat ökat anslag för forskning, utökade forskarutbildningsrättigheter och ytterligare ett antal nya medarbetare på lärosätet som följd.
Inför planering av nästa års arbete inom gemensamt verksamhetsstöd anordnar nu förvaltningschef Susanne Wallmark, tillsammans med respektive chef för högskolans administrativa kanslier, tre samtal under maj (se datum nedan).
Till dessa samtal är ni som arbetar som lärare och forskare välkomma att komma och berätta om och diskutera era olika stödbehov. Detta för att vi tillsammans, kärn- och stödverksamhet, ska kunna bidra till att lärosätets utbildning och forskning fungerar så optimalt som möjligt utifrån förutsättningarna.

Planerat upplägg för mötena är en introduktion där Susanne Wallmark berättar kortfattat om gemensamt verksamhetsstöd och aktuella utvecklingsinsatser. Därefter är tanken att inbjudna mötesdeltagare ska berätta om sina erfarenheter och behov av verksamhetsstöd.
Susanne Wallmark:
”Syftet med dessa möten från min sida är framförallt att lyssna in lärarnas behov och tankegångar. Det är viktigt att vi alla känner att vi arbetar mot samma mål”.

På mötena serveras kaffe och kaka.
Ingen föranmälan.

Välkomna!

Datum för samtalen:
Fredag 5 maj, klockan 13.00-14.00 (Lokal: Oahsen, Hälsa och samhälle)  
Torsdag 18 maj, klockan 13.00-14.00 (Gäddan, Storm)
Tisadg 30 maj, klockan 15.00-16.00 (Lokaql: C127, Orkanen)

Senast uppdaterad av Per M Eriksson