Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

ISU frukostseminarium: Arkitekturstaden Malmö

Tid: 2017-04-27 07:45 -- 2017-04-27 08:45
Plats: Form/Design Center, Hedmanska gården
Målgrupp: Alla intresserade

Välkomna på ISU frukostseminarium om Malmö stads arkitekturprogram, Arkitekturstaden Malmö. Stadsarkitekt Ingemar Gråhamn och projektledare Anna Modin berättar om det pågående arbetet. Denna gång samarbetar vi med Form/Design Center och håller till i deras lokaler på Hedmanska gården.

Hur ska Malmö byggas i framtiden? Det vill Malmö stad ta reda på genom ett arkitekturprogram som tydliggör stadens ambitioner för hur arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad stad. När programmet slutligen antas av kommunfullmäktige kommer den att vara vägledande i Malmö stads arbete och beslut i frågor som rör stadens planering och det offentliga byggandet.

Läs mer och anmäl dig här

Senast uppdaterad av Janni Karlsson