Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

HUS Research Seminar: Property investor behaviour

Tid: 2017-11-22 12:10 -- 2017-11-22 13:00
Plats: Niagarahuset, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö, room A:0401
Målgrupp: All interested

Welcome to a research seminar within the research network HUS.

Authors: Öhman, P., Söderberg, B., & Westerdahl, S. (2013). Property investor behaviour: qualitative analysis of a very large transaction. Journal of Property Investment & Finance, 31(6), 522-544. Discussants: Peter Parker & Lina Olsson  

The research network HUS ("Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa") presents multidisciplinary research on current challenges of sustainable housing, urban renewal and social justice in a seminar series starting autumn 2017.

Download readings in advance (in Box) 

Organizer: Karin Grundström

Senast uppdaterad av Johanna Svensson