Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

HUS Research Seminar: Renewing urban renewal

Tid: 2017-10-25 12:10 -- 2017-10-25 13:00
Plats: Niagarahuset, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö, room A:0401
Målgrupp: All interested

Welcome to a research seminar within the research network HUS.

Authors: Baeten, Guy and Listerborn Carina (2015). Renewing urban renewal in Landskrona, Sweden: pursuing displacement through hous-ing policies, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 97 (3), 249-261. Discussants: Stig Westerdahl & Martin Grander

The research network HUS ("Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa") presents multidisciplinary research on current challenges of sustainable housing, urban renewal and social justice in a seminar series starting autumn 2017.

Download readings in advance (in Box) 

Organizer: Karin Grundström

Senast uppdaterad av Johanna Svensson