Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Förskola och professionsutveckling

Tid: 2017-04-19 15:00 -- 2017-04-19 17:00
Plats: E323, Orkanen
Målgrupp: Alla intresserade

Vid seminariet kommer flera projekt som är relaterade tillförskola och professionsutveckling att tas upp och diskuteras av Sven Persson, professor i pedagogik. Det berör bland annat ögonblicksforskning, forskningscirklar och pedagogiska relationer. Deltagare är välkomna att diskutera dessa projekt, nya projekt eller andra erfarenheter som är kopplade till det aktuella temat.

Senast uppdaterad av Sarah Stancs