Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation: "Families with Parental Mental Illness: Supporting Children in Psychiatric and Social Services"

Tid: 2017-06-02 09:00 -- 2017-06-02 12:00
Plats: Aulan på HS, Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp: Alla intresserade

Maria Afzelius, doktorand i ämnet hälsa och samhälle.  

Opponent är professor Petra Svedberg från Högskolan i Halmstad.  

Titel på avhandlingen: Families with parental mental illness: Supporting children in psychiatric and social services.

Senast uppdaterad av Malin Idvall