Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Peter Carlsson

Tid: 2017-03-22 12:30 -- 2017-03-22 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

"Hela världens tandhälsa kartläggs i Malmö"

Populärvetenskaplig föreläsning av övertandläkare Peter Carlsson.

Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola är ett samarbetscenter till Världshälsoorganisationen World Health Organization (WHO), ett av Förenta Nationernas fackorgan, genom sitt samarbetscenter WHO Collaborating Centre for Education, Training & Research in Oral Health. Det innebär att fakulteten stöder WHO:s globala hälsoarbete utifrån den överenskomna Terms of reference.

Som en del i detta samarbete ansvarar OD för en global databas över världstandhälsan. Databasen etablerades vid årsskiftet 1995/96 och uppdateras ständigt. Verksamheten syftar till att presentera information om de orala sjukdomars epidemiologi för världens länder samt att ge information om t ex tandvårdspersonal, utbildningsaspekter och riskfaktorer.

Senast uppdaterad av Magnus Jando