Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Mats Greiff

Tid: 2017-09-27 12:30 -- 2017-09-27 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

”The left wing had a lot to do with it.” Jazz, blues och politik i 1950-talets England.

Populärvetenskaplig föreläsning av Mats Greiff, professor i historia.

Mats Greiff arbetar framför allt med socialhistoriska och kuturanalytiska perspektiv på modern historia. Klass, genus, etnicitet och generation är perspektiv som genomsyrar forskningen. Under senare år har mycket arbete fokuserats på populärkultur med fokus på relationen mellan populärmusik och samhällsförändring. Bland annat har rockmusik och ungdomars generationsformering i DDR studerats. Vidare har också forskning kring countrymusik, maskulinitet och lokal identitet i Applacherna initierats. Det allra senaste projektet behandlar den engelska sextiotalspopens historiska rötter. Också i denna forskning är såväl klass- som genusperspektiv framträdande.

Program: www.mah.se/akademiskkvart

Senast uppdaterad av Magnus Jando