Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

En akademisk kvart: Gabriella Isma

Tid: 2017-04-26 12:30 -- 2017-04-26 13:00
Plats: Malmö stadsbibliotek
Målgrupp: Alla intresserade

Övervikt och fetma bland förskolebarn tas inte på allvar

Populärvetenskaplig föreläsning av Gabriella Isma, forskare vid Institutionen för vårdvetenskap.

Hon kommer att berätta om sin forskning som handlar om hur sjuksköterskor uppfattar barnövervikt och det preventiva arbetet inom barnhälsovården.

Program: www.mah.se/akademiskkvart

Senast uppdaterad av Magnus Jando