Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Docentföreläsningar: "Locating the interactivity of interaction design" samt "Mix Tape Memories. Art, Storytelling, and Development"

Tid: 2017-10-02 15:00 -- 2017-10-02 17:00
Plats: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, sal NI:A0507
Målgrupp: Alla intresserade

Kl 15.15 Clint Heyer håller sin docentföreläsning: Locating the interactivity of interaction design.

Kl 16.15 Anders Hög Hansen håller sin docentföreläsning: Mix Tape Memories. Art, Storytelling, and Development.

 

Senast uppdaterad av Åsa Larsson Elgameil