Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation – Helena Christell

Tid: 2017-03-24 09:15 -- 2017-03-24 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten
Målgrupp: Alla intresserade

Helena Christell avlägger odontologie doktorsexamen. 

Avhandlingens titel: Costs and benefits of cone beam computed tomography – for maxillary canines with eruption disturbance. 

Fakultetsopponent: Docent Thomas Davidson, Linköpings universitet

Senast uppdaterad av Johan Portland