Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation – Åsa Wahlin

Tid: 2017-04-28 09:15 -- 2017-04-28 12:00
Plats: Aulan, Odontologiska fakulteten
Målgrupp: Alla intresserade

Åsa Wahlin avlägger odontologie doktorsexamen. 

Avhandlingens preliminära titel: Periodontal health and disease in two Swedish adult populations 

Fakultetsopponent: Professor Bruno G. Loos, Academic Center for Dentistry Amsterdam (ACTA), Nederländerna

Senast uppdaterad av Johan Portland