Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disputation: ”Making drugs ethnic: Khat and minority drug use in Sweden”

Tid: 2017-06-05 10:00 -- 2017-06-05 12:00
Plats: Aulan på HS, Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp: Alla intresserade

Johan Nordgren, doktorand i socialt arbete.

Opponent: Docent Matilda Hellman, Department of Social Research, Helsinki University.

Titel på avhandlingen: Making drugs ethnic: Khat and minority drug use in Sweden.

Senast uppdaterad av Malin Idvall