Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA-seminarium: Populär eller legitim - myndighetsarbete och sociala medier

Tid: 2017-03-22 15:00 -- 2017-03-22 16:15
Plats: Niagara, NIC0826
Målgrupp: Forskare, praktiker, studenter

Sociala medier som Facebook och Twitter har blivit en självklar del av många offentliga organisationers medborgarservice. Traditionellt har datorisering av myndighetsarbete baserats på principer om effektivitet, produktivitet och kontroll. Sociala medier däremot, förknippas snarare med en informell ton, sociala nätverk och viral spridning av information utom kontroll. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för myndigheter. I forskningsprojektet ”Digitaliseringens paradoxer – sociala medier i myndighetsarbete" studerar vi de spänningar som uppstår när olika principer möts i myndigheters användning av sociala medier.

Jan Ljungberg är professor i informatik och ingår i forskargruppen IT och innovation vid Göteborgs universitet.

Anmälan till seminariet görs till Malin Idvall

Senast uppdaterad av Malin Idvall