Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA-seminarium: Leadership Varieties

Tid: 2016-12-14 15:15 -- 2016-12-14 16:30
Plats: Niagara, rum NIB0317
Målgrupp: Praktiker, forskare, studenter

Mer och bättre ledarskap framställs ofta som en universallösning på en mängd olika samhällsutmaningar. Samtidigt är olika ledarskapsformer en produkt av de samhällen som detta ledarskap skall styra upp. I den nyligen publicerade boken Leadership Varieties (Styhre och Johansson, 2016) presenteras tre historiska modeller av ledarskap och argumenterar för att dagens ledarskap tangerar nya former av maskulinitet och andra relevanta sociala förhållanden.

Alexander Styhre är professor i företagsekonomi och verksam vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och forskar bl.a. om kunskapsintensiva företag, innovation och produktutveckling, samt professionalisering.

Senast uppdaterad av Magnus Jando