Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA-seminarium: Hur sjukvården gjorts granskningsbar: framväxten av granskningssamhället och konsekvenser för de medicinska professionerna

Tid: 2017-05-31 15:00 -- 2017-05-31 16:15
Plats: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, rum NIC0929
Målgrupp: Forskare, praktiker, studenter

Den klassiska bilden av sjukvården organiserad som en professionell byråkrati och läkarprofessionen som en klassisk profession med hög grad av autonomi har i hög grad kommit att utmanats under de senaste decennierna. Det har argumenterats för att de nya NPM-relaterade verktyg som växt fram för att registrera, mäta och utvärdera utgör en del av en större förändring; framväxten av ett granskningssamhälle. Seminariet syftar till att visa hur sjukvården över tid gjorts granskningsbar och hur läkarprofessionen aktiv tagit del i denna förändring. Diskussion kommer även att föras om vad konsekvenserna blir när en profession blir granskningsbar. 

Elin Funck är docent i företagsekonomi och verksam vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Anmälan görs till Mea Lindsjö 

Senast uppdaterad av Merja Skaffari Multala