Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA-seminarium: Hållbart chefskap

Tid: 2017-10-11 15:00 -- 2017-10-11 16:15
Plats: Niagara, C-huset, plan 8, rum NIC0826
Målgrupp: Forskare, praktiker, studenter

Chefer i den offentliga sektorn är nyckelspelare när det gäller att skapa välfungerande organisationer med en god arbetsmiljö. Att värna om chefernas hälsa, samt att attrahera och behålla kompetenta chefer, är således en viktig utmaning inom den offentliga sektorn.

Presentationen kommer att handla om hur chefernas organisatoriska förutsättningar att klara av sina uppdrag inom den kommunala sektorn i Sverige egentligen ser ut. Hur ser balansen mellan krav och resurser ut i chefsarbetet och hur påverkar organisatoriska strukturer dessa krav och resurser? Vad får chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö för konsekvenser för cheferna som individer såväl som deras organisationer? Hur bör chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö vara beskaffad för en ökad chefshållbarhet? Det är några av de frågor runt kunskapsläget som Linda Corin kommer att behandlas vid seminariet.

Linda Corin är doktor i arbetsvetenskap och numera verksam som utvecklingsledare i organisatorisk och social arbetsmiljö vid Institutet för Stressmedicin, Västra Götalands Regionen. Hennes avhandling med titeln Job demands, job resources, and consequences for managerial sustainability in the public sector - A contextual approach” handlar om kommunala chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö och dess effekter. 

Anmälan görs till Camilla Lekebjer.

Senast uppdaterad av Camilla Lekebjer