Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA-seminarium: Empowerment som mål och som medel

Tid: 2016-09-14 15:15 -- 2016-09-14 16:30
Plats: Niagara, plan 6, sal NIA0606
Målgrupp: Forskare, praktiker, studenter

Seminariet hålls av professor Per-Anders Tengland som forskar kring begreppet ”empowerment”. Begreppet används flitigt inom olika fält som folkhälsovetenskap, omvårdnad, socialt arbete och pedagogik. Eftersom begreppet används på en mängd olika sätt har han försökt klarlägga olika betydelser av det och hur det lämpligen kan användas inom olika områden. Per-Anders utreder också vilka etiska implikationer arbete med empowerment har relaterat till andra typer av mål och arbetssätt inom folkhälsoarbetet. 

Anmälan görs till Malin Idvall

Senast uppdaterad av Magnus Jando