Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ämnesdidaktik

Tid: 2017-05-17 15:00 -- 2017-05-17 17:00
Plats: E239, Orkanen
Målgrupp: Alla intresserade

Vid seminariet kommer Anna Wernberg inleda med att presentera den ämnesdidaktiska forskning samt de projekt som bedrivs i uppdraget som forskningsledare i Malmö stad. Denna forskning tar sin utgångspunkt i variationsteorin. Andra forskare och intresserade vid högskolan är välkomna att delta i diskussionen och presentera egna projektidéer eller arbeten.

Senast uppdaterad av Sarah Stancs