Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Logotyper

Logotypen är vår identitets minsta gemensamma nämnare, vår signatur och vår kvalitetsstämpel. Den hjälper oss att knyta samman Malmö universitet – ett varumärke med många olika verksamhetsområden, målgrupper och intressenter. I vår visuella kommunikation är den vår mest konstanta och en av våra viktigaste byggstenar. Samtidigt är den inte en ensam bärare av vår identitet, utan en del av en helhet. Därför är det också viktigt att den hanteras på rätt sätt i olika sammanhang.

Primära logotyper

Den rödsvarta och den negativa (vita) logotypen är de varianter som alltid ska användas när det är möjligt. Stående och liggande logotyper är jämbördiga och logotypvariant bör väljas efter hur det fungerar på materialet. 

Röd/svart

Ett stiliserat ”M” i Malmö universitets primära, röda, färg med ordbilden i svart. 

Logotyp_Malmö_universitet_Röd-svartLogotyp_Malmö_universitet_Liggande_Röd-svart

Vit/negativ

Ett stiliserat ”M” tillsammans med ordbilden helt i vitt.

Logotyp_Malmö_universitet_VitLogotyp_Malmö_universitet_liggande_Vit

Sekundära logotyper

Svart

Används primärt när färgtryck inte är möjligt, till exempel på svartvita utskrifter.

Logotyp_Malmö_universitet_SvartLogotyp_Malmö_universitet_liggande_Svart

Tvånivå-logotyp

När vi internt vill profilera vilken del av högskolan som är avsändare är det denna variant vi ska använda. Ordbilden ”Malmö universitet” kompletteras med en underrad med namnet på fakultet, institution, avdelning eller centrumbildning. Observera att tvånivå-logotyperna används endast i andra hand, när det är nödvändigt att berätta om den organisatoriska tillhörigheten. Logotyp_Malmö_universitet-K3_Röd-svart

Frizon och placering

För att avsändaren skall bli tydlig ger vi logotypen en frizon. Frizonen är den yta i logotypens närhet som skall hållas fri från konkurrerande grafiska element. Frizonen räknas ut proportionerligt utifrån måtten ”M” och ”m” i logotypen.

Frizon

Låt materialet styra valet av placering av logotypen. Syftet är att Malmö universitet ska vara tydlig som avsändare. Normalt placerar vi vår avsändare i nederdelen av kommunikationsytan men t.ex på utomhustavlor blir det effektivast i överdelen av ytan. Det viktiga är att logotypen som avsändare framgår på ett självklart sätt.

Senast uppdaterad av Katja Sund