Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter

Nollvision narkotikadöd

SAMVERKAN. Tillsammans med Region Skåne har forskarna Torkel Richert och Björn Johnson gjort en informationsfilm om överdoser. Syftet är att minska narkotikadödligheten.

Läs mer...

  1. Fler språk i klassrummet ger bättre resultat

    FORSKNING. Nyanlända elever har större chans att lyckas i skolan om de får växla mellan svenska och modersmålet i skolan. Det visar forskning av läraren Annika Karlsson, som menar att ett flerspråkigt klassrum också gör det lättare att lära sig svenska.

    Läs mer...

  2. Bristande vård för våldsdrabbade kvinnor

    PRESSMEDDELANDE. Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är välkänt. Trots det upplever många kvinnor, som vårdas inom psykiatrin, att deras erfarenhet av våld inte tas på allvar. Det konstaterar Karin Örmon i en ny avhandling från Malmö högskola.

    Läs mer...

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist