Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter

Sprider senaste inom sexualitetsforskning

FORSKNING: Det nya kring HIV, sexuella dysfunktioner, övergrepp, homo-, bi- och transsexualitet. Många olika aktuella forskningsrön tas upp på den internationella akademiska konferens om sexologi och sexualitetsstudier som hålls på Malmö högskola i slutet av juni.

Läs mer...

  1. Fler insatser till barn med IBD behövs

    FORSKNING. Barn som genomgår koloskopi är oroliga och känner obehag, men berättar varken för sina föräldrar eller sjukvårdspersonal. Ökat stöd från sjukvården och erbjudande om alternativt laxeringsmedel skulle kunna underlätta. Det visar ny forskning från Malmö högskola.

    Läs mer...

  2. Satsar än mer på flyktingforskning

    FORSKNING: Hur kan socialt arbete minska flyktingars utsatthet? Hur kan appar stimulera språkinlärning?  Vad innebär  snabbspår för nyanlända lärare? Vilka är nyanländas erfarenheter av tvångsförflyttningar och människosmuggling? Det är några områden där fakulteterna fått extra medel för att fördjupa flyktingforskningen på Malmö högskola 2016. 

    Läs mer...

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Charlotte Orban