Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nyheter

Byggstudenter åkte på nordisk workshop om farligt avfall

STUDENT. Tre studenter från Malmö högskolas Byggingenjörsutbildning fick åka till Gjøvik, Norge för att vara med i en workshop om hur rivningsmaterial ska hanteras och hur man löser problem inom byggavfall.

  1. Hållbarhet i fokus för Malmö universitet

    UNIVERSITETSSTATUS. Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. I juni kom beskedet och i forskningspropositionen fastslogs utökad budget. Nu lämnar högskolan in det fördjupade underlaget till regeringen med en avsiktsförklaring om vilken riktning lärosätet vill ta i framtiden.
    — Malmö universitet ska bli en global förebild för hur akademin kan spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling, säger rektor Kerstin Tham.

  2. Ny prodekan på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola

    MEDARBETARE. Vid årsskiftet tillträdde Per Alstergren som Odontologiska fakultetens nye prodekan. Per är professor vid Orofaciala smärtenheten. 

Fler nyheter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson