Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tandlæge, tandplejer, eller tandtekniker

På det odontologiske fakultet (OD) kan du uddanne dig til tandplejer, tandlæge eller tandtekniker.

Lokal optagelse – Alternativ udvælgelse

OBS Til optagelsen til efteråret 2014 har Malmø Universitet ansøgt om fortsat tilladelse til at benytte en alternativ udvælgelse til vores uddannelser. En afgørelse forventes i marts 2014. Al information om udvælgelse og ansøgningsskemaer findes på dette link: www.mah.se/od/lokalantagning

Den alternative udvælgelse til vores uddannelser har til formål at optage de studerende der har den højeste motivation og de bedste evner i forhold til deres kommende profession. For at kunne deltage i udvælgelsen kræves det at den ansøgende opfylder de generelle adgangskrav (”grundläggande behörighet”) og de uddannelsesspecifikke adgangskrav (”särskild behörighet”) til den specifikke uddannelse. Ud over disse adgangskrav, er det udelukkende resultaterne ved vores særlige optagelsesprøver og de efterfølgende interviews der er afgørende.

Problembaseret læring og Malmø-modellen

På uddannelserne ved det Odontologiske Fakultet benyttes en pædagogisk model der kaldes problembaseret læring (PBL). Det indebærer at den studerende i stor udstrækning selv tager ansvar for at finde viden til at løse faglige problemstillinger som senere kan opstå i arbejdslivet.

Dette betyder også at de studerende på tandplejer- og tandlægeuddannelsen tidligt i uddannelsen har patienter i behandling på Tandlægeskolens klinikker. Tandteknikerne deltager på tilsvarende måde i praktiske studier ved eksterne laboratorier. 

Last updated by Toft Stade