Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Når du søger SU til Malmø Universitet

Når du skal studere i udlandet er proceduren for SU ansøgning lidt anderledes end ved danske uddannelser.

Søg i god tid

Man skal i god tid (2-3 måneder før studiestart) ansøge om at få uddannelsen ’godkendt’.

Det gør man ved at gå til SU-styrelsens hjemmeside og printe skemaet ’Ansøgning om godkendelse af uddannelse i udlandet til SU og udlandsstipendium’. Med skemaet skal man vedlægge diverse oversigter over uddannelsen som alle kan findes på Malmö universitets hjemmeside under de forskellige uddannelser. Dokumentation for endelig optagelse kan sendes ind senere i processen.

Når godkendelsen er sket, får man besked om dette, og SU går igang automatisk. Man skal altså ikke ind og igangsætte SU når den er godkendt.

For alle bachelor-uddannelser (programmer) burde der ikke være problemer med at få uddannelsen godkendt. Anderledes svært er det at få godkendt fritstående kurser, hvor man selv sammensætter sin uddannelse indenfor visse rammer.

SU-styrelsen kræver, at du en gang hvert halve år dokumenterer at du er studieaktiv. Det gør ved at udfylde og indsende et særligt skema, som også skal skrives under af uddannelseskoordinatoren på din institution.

Tilbagevirkende kraft
Hvis man ikke når at få sin uddannelse godkendt inden studiestart, men først senere, kan man stadig få SU med tilbagevirkende kraft.

Transportrabat

Læs om transportrabat

Ansøg om transportkort

Last updated by Pia Pettersson Blank