MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Institutet för studier i Malmös historia

Detta är hemsidan för Institutet för studier i Malmös historia. Här kan ni läsa mer om institutets seminarieserier, forskningsprojekt, bokpublikationer mm. Läs mer om institutet här.

Aktuellt

Höstens föreläsnings- och seminarieserier tar form

Nu börjar höstens föreläsnings- och seminarieserier ta form. De har har lite olika inriktningar, men en sak gemensamt - samtliga är öppna för allmänheten! Läs mer om föreläsnings- och semianrieserierna här.

malmo_1914_framsida

Postivia recentioner för Malmö 1914 i media

IMH:s bok "Malmö 1914 - en stad inför språnget till det moderna" får positiva recentioner i media. Se några exemel här:
Sydsvenskan
Skånska dagbladet
Helsingborgs dagblad
Litteratur Magazinet
Läs mer om boken på IMH:s hemsida här.
(Foto: Omslaget till boken Malmö 1914) 

Foto: Heléne LovelaceUrbanhistoriska seminariet
med Tove Lifvendahl i SR P1

Den 18:e mars sändes delar av urbanhistoriska seminariet med Tove Lifvendahl från den 24:e februari (med repris kl. 20:45) i SR P1. Det går att lyssna på fördraget i efterhand på nätet. Läs mer här. (Foto: Heléne Lovelace)

2SPL_R_sN6SKfF_y7NzT

Föreläsnings- och seminarieserier

Ni har väl inte missat att Institutet för studier i Malmös historia (IMH) har flera föreläsnings- och seminarieserier. Föreläsnings- och seminarieserierna har lite olika fokus och inriktningar men alla är välkomna att delta!

IMH:s föreläsningsserie för allmänheten
IMH:s föreläsningsserie om Malmös historia och riktar sig mot allmänheten.

IMH:s föreläsningsserie på stadshuset
Föreläsningsserien på stadshuset riktar sig i första hand mot anställda inom Malmö stads förvaltningar och har fokus på verksamhet i offentlig sektor. Allmänheten är dock välkommen.

Urbanhistoriskt seminarium
Urbanhistoriska seminariet är ett forskningsinriktat seminarium där forskning om stadens historia presenteras och bearbetas.

Dialog om Malmö - Historiska stadsvandringar med arabisktalande guider

Under våren 2014 startar IMH tillsammans med Malmö stad och ABF ett projekt som handlar om att utbilda arabisktalande personer för guidade vandringar i Malmö om Malmös historia.

pic_fb

Vår idé bygger på att historia skapar identiteter och känslor för staden och att det därför är viktigt att alla stadens medborgare kan vara med och berätta om de många olika dimensioner som finns av Malmös historia och som kan berättas på många olika sätt. Kunskaper om vår stad och dess historia är viktiga för att man skall känna samhörighet med staden och med alla som bor här.

Vi kommer att ge en kurs för de blivande guiderna vid Malmö högskola under sommaren 2014. Kursen innehåller föreläsningar om Malmö historia och stadsvandringar vid totalt åtta tillfällen, vilka kommer att genomföras under sen eftermiddag eller kvällstid.

Läs mer här.

UrbanHistBlogg

Urbanhistoriska konferenser 2014

Under 2014 kommer urbanhistorisk forskning att synas i samband med flera internationella konferenser. Det gäller både konferenser som arrangeras av urbanhistoriska nätverk och konferenser som riktar sig till andra grupper av historiker, men där urban historia ofta har en stark position.

Läs om urbanhistoriska konferenser 2014 i Fredrik Björks blogg "Urban historia - en blogg om Malmö och andra städer" 

Irene_cover_x

“För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö” – Ny bok av Irene Andersson

Institutet för studier i Malmös historia ger nu ut en bok skriven av Irene Andersson, lektor i historia vid Malmö högskola. Boken handlar om hur kvinnor syns – och inte syns – i historieskrivningen om Malmö. Läs mer om (och ladda ner) boken i bloggen Urban historia.

malmo_1914_framsida

Malmö 1914

Ny bok. I maj 1914 öppnade Baltiska utställningen i Malmö, och framstegsoptimismen flödade. Alla fyra nationer med kust runt Östersjön – de var inte fler – satsade stort för att visa upp det bästa av kultur och teknik. Mitt under pågående utställning utbröt första världskriget, varvid två av de utställande nationerna låg i krig med varandra.

Malmö 1914 är en bok för dig som vill upptäcka livet i staden det dramatiska märkesåret 1914. Förutom uppseendeväckande händelser som Baltiska utställningen under sommarmånaderna och trekungamötet i december ger boken en bred bild av Malmö inför språnget till det moderna.

Malmö 1914 vänder sig till alla som vill få nya perspektiv på samhällsliv och händelser i en svensk storstad vid tiden för första världskrigets utbrott.

Läs mer här.

Läs en recention om boken i HD här: http://hd.se/kultur/boken/2014/03/06/nar-malmo-blev-modernt/ 

LO_Malmo_minnesskrift_2013-1

Ny bok om LO-sektionen i Malmös första 100 år

Ny bok. Malmö Fackliga Centralorganisation (FCO) bildades den 28 augusti 1913 för att förbättra situationen för Malmös arbetande befolkning.

Man slöt sig samman för att stå starkare och kunna kräva rätten till en trygg arbetsmiljö, 8-timmars arbetsdag och en lön som gick att leva på.

2013 fyller LO-sektionen i Malmö 100 år. Den här skriften handlar om den fackliga rörelsens framgångssaga i Malmö. En historia om övertygelse, kamp, konflikter – och glädje.

Läs mer och ladda ner boken här.

kulturarvmalmöb

Bidra till historieskrivningen om Malmö

Alla kan skriva artiklar i stadsbiliotekets uppslagsbok på nätet "Kulturarv Malmö – A-Ö". Ditt namn kommer med i historieskrivningen.

Skriv in en händelse i Historien

Nyheter Malmös historia

Senast uppdaterad av Joakim Åkesson